معماری و نما ساختمانی در منطقه 6

کارفرما : جناب آقای جلالی

معماری و طراحی نما ک الناز کمیجانی، شیوا غفاری

همکاری با شرکت ارم راد ایستا