طراحی داخلی پروژه مسکونی قیطریه 

کارفرما : آقای سمیعی

طراح : الناز کمیجانی

سبک طراحی : معاصر

متراژ : 145 متر مربع