معماری و نما ساختمانی در شریعتی

کارفرما : جناب آقای اربابی

معماری پلان و نما : الناز کمیجانی

سبک : مدرن

پروژه در حال اجرا

همکاری با شرکت ارم راد ایستا