ویلا نوشهر

کارفرما : جناب آقای جعفری

معماری و طراحی : الناز کمیجانی