ویلا نوشهر آقای مجابی

کارفرما : جناب آقای مجابی

معماری و طراحی : الناز کمیجانی

همکاری با شرکت مدرن ویلا